Про нас

 

О школо рідна, оберіг дитинства,

Даєш поради на усе життя,

В тобі живуть і доброта, і радість,

І неспокійна вчительська душа.

 

 

Новобасанська ЗОШ І – ІІІ ступенів була відкрита спочатку як початкова чотирьох річна(1 – 4  класи) у 1912 році.

Після 1917 року школу було реорганізовано в семирічну.

З 1935 року семирічну школу реорганізували в середню, в якій було вперше в Новобасанському районі відкрито 8 класів. Перший випуск учнів 10 класу відбувся в 1938 році в кількості 35 учнів.

У 2002 році Новобасанську середню школу було перейменовано у Новобасанську ЗОШ І - ІІІ ступенів. У нашій школі навчалися такі видатні люди  як: Василь Іванович Лопата – заслужений художник – графік України, Михайло Васильович Зубець – Президент Академії аграрних наук.

Працює школа у 5 – денному режимі.

Кількість класів 10, учнів 163.Учні 10  класу навчаються по технологічному профілю – автосправа, оператор ЕОМ, кулінарія. 11 клас навчається за індивідуальною формою навчання.

Навчають їх 15 вчителів. Працює педагог-організатор, практичний психолог, 2 вихователі ГПД, бібліотекар.

 Вищу категорію мають 5 вчителів, першу категорію - 8 вчителів, другу категорію – 1 вчитель, спеціаліст – 1 учитель.

Звання «Старший вчитель» мають 2 вчителі, нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 1 вчителі.

Школа працює над проблемою «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учнів».

 

 

 

 

Діяльність навчального закладу

img-171127123059.pdf
Adobe Acrobat Document 146.7 KB
img-171127123059.pdf
Adobe Acrobat Document 146.7 KB
img-171127122942.pdf
Adobe Acrobat Document 292.4 KB
img-171127131808.pdf
Adobe Acrobat Document 180.4 KB
img-171127131902.pdf
Adobe Acrobat Document 370.8 KB
img-171127131932.pdf
Adobe Acrobat Document 229.4 KB
img-171127132034.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
img-171127132102.pdf
Adobe Acrobat Document 237.2 KB
img-171127132206.pdf
Adobe Acrobat Document 326.3 KB
img-171128101822.pdf
Adobe Acrobat Document 396.1 KB
img-171128101928.pdf
Adobe Acrobat Document 376.5 KB
img-171128102000.pdf
Adobe Acrobat Document 504.9 KB
img-171128102032.pdf
Adobe Acrobat Document 476.6 KB
img-171128102100.pdf
Adobe Acrobat Document 448.7 KB
img-171128102129.pdf
Adobe Acrobat Document 535.3 KB
img-171128102157.pdf
Adobe Acrobat Document 314.7 KB
img-171128102226.pdf
Adobe Acrobat Document 414.9 KB
img-171128102254.pdf
Adobe Acrobat Document 305.5 KB
img-171128102324.pdf
Adobe Acrobat Document 403.7 KB

Правила прийому до навчального закладу

Стаття 3. Право на освіту

1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України.

2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров'я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

3. Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих.

4. Кожен має право на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі в мережі Інтернет, електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством.

5. Держава здійснює соціальний захист здобувачів освіти у випадках, визначених законодавством, а також забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально вразливих верств населення.

6. Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти.

7. Іноземці та особи без громадянства здобувають освіту в Україні відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

8. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту згідно із Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", має рівне з громадянами України право на освіту.

9. Право на освіту не може бути обмежене законом. Закон може встановлювати особливі умови доступу до певного рівня освіти, спеціальності (професії).

Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту

1. Держава забезпечує:

безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до стандартів освіти;

розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої і післядипломної освіти відповідно до законодавства.

2. Право на безоплатну освіту забезпечується:

для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти - за рахунок розвитку мережі закладів освіти всіх форм власності та їх фінансового забезпечення у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України;

для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти - у закладах освіти чи інших суб'єктів освітньої діяльності за рахунок фінансування з державного та/або місцевого бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

для здобувачів вищої освіти - у закладах освіти за рахунок фінансування з державного та/або місцевого бюджетів у порядку, встановленому законодавством.

3. Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Необхідні документи для вступу до школи

1. Заява батьків.

2. Свідоцтво про народження дитини.

3. Медична довідка.

Контакти

Телефон: 046 32 39 238

 Адреса:  17461 

        Чернiгiвська область

         Бобровицький район

          с. Нова Басань

          вул. Миру, 25

 

е-mail:

novabasanschool_i-iii@ukr.net 

http://www-ped-presa.com
http://www-ped-presa.com